Amaia Iparragirre Letamendia

Amaia Iparragirre Letamendia

Matematikan Graduatu nintzen 2016. urtean Euskal Herriko Unibertsitatean (UPV/EHU) eta urte bat beranduago Modelizazioa eta Ikerkuntza Matematikoa, Estatistika eta Konputazioa masterreko titulua lortu nuen unibertsitate honetan bertan. Ondoren, UPV/EHU-ko Matematika Aplikatua, Estatistika eta Ikerkuntza Operatiboa sailean egin nuen lan ikertzaile ez-doktore bezala, Bioestatistikako Ikerkuntza Taldean (BIOSTIT). 2019ko ekainean UPV/EHU-ren ikertzaileak prestatzeko doktoratu aurreko programako beka bat eskuratu nuen. Ordutik, nire doktorego tesia prestatzen nabil MATHMODE Ikerkuntza Taldean eta UPV/EHU-ko Matematika eta Estatistika doktorego programan nago matrikulatuta. Eredu aurresaleen garapena eta balidazioan egiten dut lan, diseinu konplexuko laginketetatik lortutako inkestetako datuentzat Irantzu Barrio eta Inmaculada Arostegui irakasleen zuzendaritzapean.  Bideo honetan labur azaltzen dut zertan datzan nik egiten dudan ikerketa: https://ehutb.ehu.es/video/5f6b2d48f82b2b88308b45c5. Horrez gain, estatistikaren dibulgazioari lotutako hainbat proiektutan ere hartu dut parte azken urte hauetan zehar. 

Batez ere, ikasten jarraitzeko gogoak eta ikasten ari naizenak dituen aplikazio interesgarriek bultzatu ninduten ikerkuntzan lan egitera, gehien bat, bioestatistika eta zientzia esperimentalen arloan.

Soy Graduada en Matemáticas por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y máster en Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación por la misma universidad. Estuve trabajando en el Departamento de Matemática Aplicada, Estadística e Investigación Operativa como investigador no-doctor, en el Grupo de Investigación en Bioestadística (BIOSTIT). En junio de 2019, obtuve una beca pre-doctoral para la formación de personal investigador de la UPV/EHU. Desde entonces, estoy realizando mi tesis doctoral en el Grupo de Investigación MATHMODE y estoy matriculada en el programa de doctorado de Matemáticas y Estadística de la UPV/EHU. Estoy trabajando en el desarrollo y validación de los modelos predictivos para datos de encuestas de diseño de muestreo complejo, bajo la dirección de Irantzu Barrio e Inmaculada Arostegui. En este vídeo explico muy brevemente lo que hago:  https://ehutb.ehu.es/video/5f6b2d48f82b2b88308b45c5.

Durante los últimos años, también he participado en distintos eventos de divulgación de la estadística.

Las ganas de seguir aprendiendo y las interesantes aplicaciones que tiene lo que estoy investigando (sobre todo en el área de la bioestadística y las ciencias experimentales) fueron los que me motivaron a empezar a trabajar en el mundo de la investigación.