Asier Brul Mesanza

Asier Brul Mesanza

Lanpostua
Puesto de trabajo

Sistemen Ingeniaritza eta Automatika Saila,Bilboko Ingeniaritza Eskola.

Departamento Ingeniería de Sistemas y Automática, Escuela de Ingeniería de Bilbao.

Formakuntza eta ibilbidea
Formación y trayectoria

Industria Elektronikaren eta Automatikaren Ingenieritza Gradua

Bikaintasunez graduatua

UPH/EHU

2015

Kontrol Ingenieritza, Automatizazioa eta Robotika Masterra

UPH/EHU

2017

Doktoregoa Ikaslea (Kontrol Ingenieritza, Automatizazioa eta Robotika Doktorego Programa)

UPH/EHU

Orain

 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

Graduado con Excelencia

UPH/EHU

2015

Master en Ingeniería de Control, Automatización y Robótica

UPH/EHU

2017

Estudiante de doctorado (Programa de Doctorado Ing. de Control, Automatización y Robótica)

UPH/EHU

Presente

Bokazioa / motibazioa
Vocación / motivación

Ikerketarako motibazio nagusia munduari zerbait berria ekartzeko eta ezagutza globalean aurrera egiten lagunduko duen zerbait garatzeko gaitasuna da. Ikerketak ematen didan ezagutza berriari esker, arazo berriak errazago konpontzeko gai naiz, aukera gehiago eskainiz. Gainera, mundu teknologikoak oso azkar egiten du aurrera, eta ikerkuntzan arituz gero, gai naiz mundu honetan modu errazagoan sartzeko.

La capacidad de aportar algo nuevo al mundo y ser capaz de desarrollar algo que ayude a avanzar en el conocimiento global, es la principal motivación para la dedicación a la investigación. Gracias al nuevo conocimiento que me aporta la investigación, soy capaz de resolver nuevos problemas con mayor facilidad, abriéndome mas posibilidades. Además, el mundo tecnológico, es un mundo que avanza de manera muy rápida, dedicándome a la investigación soy capaz de introducirme en este mundo de manera más sencilla.

Ikerketa-taldea eta ikerketa-lerroak
Grupo de investigación y líneas de investigación

VISENS, Virtual Sensorization Research Group, Ikerketa Taldeko ikertzailea. Talde hau, Eusko Jaurlaritzak eta UPV/EHUk aitortuta dago. Taldearen ikerketa-ildoak ondorengoak dira:

  • Roboten ereduztapena eta kontrol aurreratua (industrian eta osasun arloan)
  • Monitorizazio adimentsua denbora errealean
  • Teknika adimendunak Bioingeniaritzan aplikatzea

Investigador del Grupo de Investigación VISENS, Virtual Sensorization Research Group, reconocido por el Gobierno Vasco/Eusko Jaularitza y la UPV/EHU.   Líneas de investigación del grupo son:

  • Modelado y Control Avanzado en Robótica (Industrial, Asistencial y sanitaria)
  • Monitorización inteligente en tiempo real
  • Aplicación de técnicas inteligentes para Bioingeniería

Alderdi aipagarriak
Aspectos destacables

VISENS ikerketa-taldea, industria eta osasun arloan esperientzia handia duten diziplina anitzeko partaideez osatuta dago. Taldearen ikerketa-jarduera bermatzen duten datu batzuk honako hauek dira: 95 argitalpen JCR aldizkari indexatuetan, 140 artikulu baino gehiago ospe handiko kongresu nazionaletan eta nazioartekoetan, eta 9 sari estatuko eta nazioarteko kongresuetan (Ingeniaritza nahiz Kirol arlokoan). Aldi berean, talde honen barruan, enpresentzako transferentzia teknologikoko jarduera ugari egin dira.

El grupo de investigación VISENS es un grupo dinámico y multidisciplinar con amplia experiencia en el ámbito industrial y sanitario. Algunos datos que avalan la actividad investigadora del grupo son: 95 publicaciones en revistas indexadas JCR, más de 140 artículos en congresos nacionales e internacionales de reconocido prestigio y 9 premios en congresos nacionales e internacionales (tanto del área de Ingeniería como del Deporte). Por otro lado, se han realizado numerosas actividades de Transferencia Tecnológica a las empresas.

Etorkizunari begira…
Mirando al futuro…

VISENS ikerketa-taldeak mugikortasun urriko pertsonen eta haien ingurunearen bizi-kalitatea hobetzea du helburu. Horretarako, kontrola, robotika eta adimen artifizialeko teknika aurreratuak aplikatuz.

El grupo de investigación VISENS apuesta por mejorar la calidad de vida de personas con movilidad reducida y de su entorno aplicando Técnicas Avanzadas de Control, Robótica e Inteligencia Artificial.