Irati Martinez Malax-etxebarria

Irati Martinez Malax-etxebarria

Lanpostua
Puesto de trabajo

Gaur egun UPV/EHUko irakasle atxikia naiz. Immunologia, Mikrobiologia eta Parasitologia Saileko kidea naiz, eta Gasteizko Farmazia Fakultatean egiten dut lan.

Actualmente soy Profesora adjunta en la UPV/EHU. Pertenezco al Dpto. de Inmunología, Microbiología y Parasitología, y trabajo en la sección departamental de la Facultad de Farmacia en Vitoria-Gasteiz.

Formakuntza eta ibilbidea
Formación y trayectoria

Euskal Herriko Unibertsitatean (UPV/EHU) biologian lizentziaduna (2003) eta doktorea (2010) naiz, azken hau “Doctor Europeus” aipamenarekin. Nire ikerketa-jarduera UPV/EHUko Immunologia, Mikrobiologia eta Parasitologia Sailean egin dut beti, Farmazia Fakultatean.

Nire ibilbide zientifikoa Fernández Astorga doktoreak gidatzen zuen ikerketa-taldearen babesean hasi zen. Bertan kanpilobakterioak ikasteari ekin nion, elikagai eta uraren bidez transmititutako patogenoak bezala hain zuzen. Nire ikerketa-lerroak Campylobacter eta Arcobacter generoetako espezieen biziraupenaren ikasketatik eratortzen ziren, uretan eta elikagaietan, baita espezie hauek identifikatzeko eta tipifikatzeko metodo azkarrak garatzetik ere. Garai hartako nire ikerketa-jardueretatik egindako ekarpen garrantzitsuenak honako hauek dira: Campylobacter eta Arcobacter detektatzeko metodo azkarren garapena, baita horiek tipifikatzeko metodo molekularrak ere; antimikrobianoen aurkako sentikortasunaren azterketa eta erresistentzia-mekanismoen ikasketa genero bietan;C. jejuniren birulentzia eta A. butzleriren geneen karakterizazioa. Duela gutxi, eta bi taldeen arteko azken urteotako etengabeko lankidetzari esker, MikroIker ikerketa-taldea sortu dugu Fernández Astorga doktoreak gidatutako taldea (Campylobacter eta Arcobacter-en Epidemiologia molekularra) eta Garaizar Candina eta Bikandi Bikandi doktoreek gidatutakoa (MikroBiomol) batu ondoren.

Nire jarduera akademikoa 2010ean hasi zen, ikertzailea garatzen dudaneko sail eta atal berean. Urte hauetan, UPV/EHUko Farmazia Fakultatean Mikrobiologiako jakintza-arloari loturiko hainbat irakasgaitan eman ditut eskolak, Lizentziatura eta Gradu ezberdinetan. Gaur egun, Farmazia Graduko bigarren eta bosgarren mailan ematen ditut eskolakbatez ere, zehazki Mikrobiologia eta Parasitologia Orokorra eta Mikrobiologia eta Parasitologia Klinikoa irakasgaietan. Gainera, hurrengo Unibertsitate-Masterretan hartzen dut parte: Mikrobiologia eta Osasuna, Analisi Forentsea eta Elikagaien Kalitatea eta Segurtasuna.

Soy Licenciada en Biología (2003) y Doctora (2010) por la Universidad del País Vasco UPV/EHU, éste último con mención de “Doctor Europeus”. Mi actividad investigadora la he desarrollado siempre en el Departamento de Inmunología, Microbiología y Parasitologíade la UPV/EHU, en la sección departamental de la Facultad de Farmacia. Comencé mi trayectoria científica centrada en el estudio de las campilobacterias como patógenos transmitidos por alimentos y aguas al abrigo del equipo de investigación dirigido por la Dra. Fernández Astorga. Las líneas en las que participé derivan del estudio de la supervivencia de Campylobacter y Arcobacter en aguas y alimentos; y del desarrollo de métodos rápidos para su identificación y tipificación. Los aspectos más relevantes de mi actividad en aquel equipo son: métodos de detección rápida de Campylobacter y Arcobacter en alimentos, métodos moleculares para su tipificación; estudio de sensibilidad antimicrobiana y mecanismos de resistencia en ambos, virulencia de C. jejuni y caracterización de genes de A. butzleri.Recientemente, y gracias a la colaboración continuada durante los últimos años entre ambos equipos, hemos creado el equipo de investigación MikroIker tras fusionar los equipos liderados por la Dra. Aurora Fernández Astorga (Epidemiología molecular de Campylobacter y Arcobacter) y los Drs. Javier Garaizar y el Dr. Joseba Bikandi (Microbiolmol).

Mi actividad académica comenzó en el año 2010, en el mismo Departamento y sección en la que desarrollo la investigadora. Durante estos años he impartido diferentes asignaturas englobadas en el área de conocimiento de Microbiología en diferentes grados impartidos en la Facultad de Farmacia de la UPV/EHU. Actualmente, imparto clases principalmente en segundo y quinto curso del Grado en Farmacia, concretamente las asignaturas de Microbiología y Parasitología General y Microbiología y Parasitología Clínica, y también participo en los Másteres Universitarios en Microbiología y Salud, Análisis Forense y Calidad y Seguridad Alimentaria.

Bokazioa / motibazioa
Vocación / motivación

Bizitzaren zientziak beti izan dira nire pasioa. Prozesu biologikoek haurtzarotik piztu zidaten jakin-mina, eta nire inguruan nahiz barruan gertatzen zen guztiaren nondik norakoa eta zergatia galdetzeko gai izan nintzenetik, ez naiz gelditu. Mikroorganismoen mundua, haren hedadura eta aniztasuna deskubritzea, eta bizitzaren garapenerako duen garrantziaz eta funtsezkotasunaz jabetzea izan ziren nire ikerketa-jarduera eragin zutenak. Gaur egun ere maite dut, eta horregatik jarraitzen dut horretan.

Las ciencias de la vida siempre han sido mi pasión. Los procesos biológicos despertaron mi curiosidad desde la infancia, y desde que fui capaz de preguntar el cómo y el porqué de todo aquello que ocurría tanto a mi alrededor como en mi interior, no he sido capaz de parar. Descubrir el mundo microbiano, su amplitud y diversidad, y tomar consciencia de su importancia y esencialidad para el desarrollo de la vida fue lo que motivó mi carrera investigadora. Actualmente sigue apasionándome y es por ello por lo que sigo dedicándome a ella.

Ikerketa-taldea eta ikerketa-lerroak
Grupo de investigación y líneas de investigación

MikroIker ikerketa-taldean ikertzen dut. Taldea duela gutxi sortu zen, UPV/EHUko Farmazia Fakultatean eta Lascaray Ikerketa Zentroan finkatutako ibilbide luzeko bi taldek bat eginda. Diziplina anitzeko ikuspegi batetik abiatuta, non Medikuntza, Farmazia, Biologia eta Bioinformatika bezalako arloak biltzen ditugun, gaur egun bi ikerketa-lerro nagusi garatzen ari gara. ELkar lotura dute metodologia molekularra eta analisi bioinformatikoa direla medio: (i) elikadura-jatorriko patogenoen eta jatorri klinikoko patogenoen ikasketa eta karakterizazioa, elikagaiei lotutako patogenoen zaintza epidemiologikoaren garrantzia eta ospitaleko zein komunitateko andui klinikoen karakterizazio genetikoa ardatz dituena; eta (II) Arabako ur-masetako ingurumen-laginetako mikroorganismo-aniztasunaren azterketa.

Gaur egun gehien inplikatzen nauten ikerketa-lerroak giza patogenoenikastetan oinarritzen dira, batez ere elikagaien bidez transmititzen diren kampilobakterioak, baina baita garrantzi kliniko berezia duten hainbat espezie ere. Biologia molekularrean esperientzia handia dut, eta, horregatik, patogenizitate-faktoreak eta antibiotikoekiko erresistentzia-markatzaileak identifikatzearekin, bilatzearekin eta/edo karakterizatzearekin lotutako helburuak nireak egiten ditut. Bestalde, interes kliniko-epidemiologikoko azterlanen diseinuan eta garapenean parte hartzen dut, Txagorritxu Arabako Unibertsitate Ospitaleko (AUO)ko mikrobiologoekin lankidetzan.

Desarrollo mi investigación en el grupo de investigación MikroIker, que surgió recientemente como resultado de la fusión de dos equipos de larga trayectoria asentados en la Facultad de Farmacia y en el Centro de Investigación Lascaray de la UPV/EHU. Partiendo de una visión multidisciplinar, donde englobamos áreas como la Medicina, la Farmacia, la Biología y la Bioinformática, actualmente estamos desarrollando dos líneas de investigación, estando interconectadas entre sí por su metodología molecular y el análisis bioinformático: (i) estudio y caracterización de patógenos de origen alimentario y clínico, centrada en la importancia de la vigilancia epidemiológica de los patógenos asociados a alimentos y la caracterización genética de cepas hospitalarias y/o comunitariasy (ii) estudio de la diversidad microbiana en muestras ambientales procedentes de masas de agua del territorio alavés.

Las líneas de investigación en las que actualmente estoy más involucrada se centran en la aplicación de técnicas de biología molecular para el estudio de bacterias patógenas para el ser humano, principalmente campilobacterias transmitidas por alimentos, pero también diferentes especies de especial relevancia clínica. Mi amplia experiencia en biología molecular hace que principalmente haga míos aquello objetivos relacionados con la identificación, búsqueda y/o caracterización factores de patogenicidad y marcadores de resistencia a antibióticos. Por otro lado, participo en el diseño y desarrollo de estudios de interés clínico-epidemiológico en continua colaboración con los microbiólogos del Hospital Universitario de Araba- HUA Txagorritxu.

Alderdi aipagarriak
Aspectos destacables

Parte hartu dudan ikerketa-proiektuetatik eratorrita (10, horietako batean ikertzaile nagusia izanik), hamar artikulu zientifiko eta hiru liburu-kapituluren egilekidea naiz, bai eta 27 ekarpenena ere estatuko eta nazioarteko kongresuetan. Gaur egun, bi ikerketa-proiektu aktibotan parte hartzen dut, eta horietako baten ikertzailekide nagusia naiz. Master amaierako 7 lan eta Gradu amaierako 12 lan gidatu ditut. Gaur egun, doktorego-tesi 2 eta Master amaierako 2 lan gidatzen ari naiz.

Derivado de los proyectos de investigación en los que he participado (10, siendo en uno de ellos la investigadora principal) soy coautora de diez artículos científicos y tres capítulos de libro, así como de 27 contribuciones a congresos nacionales e internacionales. Actualmente, participo en dos proyectos de investigación activos, siendo co-investigadora principal de uno de ellos. He dirigido/codirigido 7 Trabajos de Fin de Máster y 12 Trabajos de Fin de Grado. Actualmente estoy dirigiendo 2 tesis doctorales y 2 Trabajos de Fin de Grado

Etorkizunari begira…
Mirando al futuro…

Grina inoiz ez galtzea da nire asmoa.

Aspiro a no perder la pasión.