Izaskun Alberdi Landaluze

Izaskun Alberdi Landaluze

Lanpostua
Puesto de trabajo

Ilustatzaile eta diseinatzaile zientifikoa NorArte Visual Sience estudioan, eta irakasle UPV/EHU-ko Ilustrazio Zientifikoko Graduondoan.

Ilustradora y diseñadora científica en NorArte Visual Science y docente en el Postgrado de Ilustración Científica de la UPV/EHU

Formakuntza eta ibilbidea
Formación y trayectoria

Biologian graduatua, Biodibertsitate eta Biologiaren Kontserbazioan Masterduna eta Ilustrazio Zientifikoko Graduondoduna.

Graduada en Biología, con Máster en Biodiversidad y Biología de la Conservación, y con Postgrado de Ilustración Científica.

Ikerketa-taldea eta ikerketa-lerroak
Grupo de investigación y líneas de investigación

Gure egunerokotasunean ikertzaile desberdinekinelkartzen gara, beraien ikerketaren datu eta emaitzak modueraginkor eta bisualago batean ipintzeko egiten baitugu lan. Honek ikerketa ibilibide desberdin eta oso interesgarriak ezagutzera eramaten gaitu.

En nuestro día a día conectamos con distintos investigadores, ya que trabajamos para mostrar los datos y resultados de sus investigaciones de un modoeficaz y más visual. Esto nos lleva a conocer líneas de investigación de campos diferentes y muy interesantes.

Etorkizunari begira…
Mirando al futuro…

Etorkizun batean zientziaren komunikazio eta dibulgaziorako irudi eta diseinuak sortzen jarraitzea gustatuko litzaidake, inpaktu handiko irudiak eta bideoak sortuz. Zientziaren zabalkundean derrigorrezkoa ikusten dut kalitate oneko irudiak erabiltzea.

En un futuro me gustaría seguir diseñando para la comunicación y divulgación de la ciencia, creando imágenes y animaciones de gran impacto. Creo firmemente que el uso de imágenes de calidad es necesario para una buena difusión en ciencia.