Janire Otamendi Jauregi

Janire Otamendi Jauregi

Lanpostua
Puesto de trabajo

Sistemen Ingeniaritza eta Automatika Saila,Bilboko Ingeniaritza Eskola.

Departamento Ingeniería de Sistemas y Automática, Escuela de Ingeniería de Bilbao.

Formakuntza eta ibilbidea
Formación y trayectoria 

Formakuntza

Unibertsitatea

Urtea

Industria Elektronikaren eta Automatikaren Ingeniaritzako Gradua

Bikaintasunez graduatua

UPV/EHU

2017

Kontrol Ingeniaritza, Automatizazioa eta Robotika Unibertsitate Masterra

Espediente akademiko onenaren saria

UPV/EHU

2019

Doktorego Ikaslea (Kontrol Ingeniaritza, Automatizazioa eta Robotika Doktorego Programa)

UPV/EHU

Gaur egun

 

Formación

Universidad

Año

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

Graduada con Excelencia

UPV/EHU

2017

Master en Ingeniería de Control, Automatización y Robótica

Premio al Mejor Expediente Académico

UPV/EHU

2019

Estudiante de doctorado (Programa de Doctorado Ing. de Control, Automatización y Robótica)

UPV/EHU

En curso

Bokazioa / motibazioa
Vocación / motivación

Ikerkuntzak guztion bizitzak hobeak izaten lagun dezakeela iruditzen zait, eta prozesu horren parte izateak behar dudan motibazioa eskaintzen dit. Oso sentsazio atsegina da norbaiti lagun diezaiokeen proiektu batean emaitzak lortzen ari zarela ikustea.

Me parece que la investigación puede ayudar a que las vidas de todos sean mejores, y formar parte de ese proceso me ofrece la motivación que necesito en mi día a día. Es muy gratificante ver que estás obteniendo resultados en un proyecto que puede ayudar a alguien.

Ikerketa-taldea eta ikerketa-lerroak
Grupo de investigación y líneas de investigación

VISENS, Virtual Sensorization Research Group, Ikerketa Taldeko ikertzailea. Talde hau, Eusko Jaurlaritzak eta UPV/EHUk aitortuta dago. Taldearen ikerketa-ildoak ondorengoak dira:

  • Roboten ereduztapena eta kontrol aurreratua (industrian eta osasun arloan)
  • Monitorizazio adimentsua denbora errealean
  • Teknika adimendunak Bioingeniaritzan aplikatzea

Investigadora del Grupo de Investigación VISENS, Virtual Sensorization Research Group, reconocido por el Gobierno Vasco/Eusko Jaularitza y la UPV/EHU.   Líneas de investigación del grupo son:

  • Modelado y Control Avanzado en Robótica (Industrial, Asistencial y sanitaria)
  • Monitorización inteligente en tiempo real
  • Aplicación de técnicas inteligentes para Bioingeniería

Alderdi aipagarriak
Aspectos destacables

El grupo de investigación VISENS es un grupo dinámico y multidisciplinar con amplia experiencia en el ámbito industrial y sanitario. Algunos datos que avalan la actividad investigadora del grupo son: 95 publicaciones en revistas indexadas JCR, más de 140 artículos en congresos nacionales e internacionales de reconocido prestigio y 9 premios en congresos nacionales e internacionales (tanto del área de Ingeniería como del Deporte). Por otro lado, se han realizado numerosas actividades de Transferencia Tecnológica a las empresas.

VISENS ikerketa-taldea, industria eta osasun arloan esperientzia handia duten diziplina anitzeko partaideez osatuta dago. Taldearen ikerketa-jarduera bermatzen duten datu batzuk honako hauek dira: 95 argitalpen JCR aldizkari indexatuetan, 140 artikulu baino gehiago ospe handiko kongresu nazionaletan eta nazioartekoetan, eta 9 sari estatuko eta nazioarteko kongresuetan (Ingeniaritza nahiz Kirol arlokoan). Aldi berean, talde honen barruan, enpresentzako transferentzia teknologikoko jarduera ugari egin dira.

Etorkizunari begira…
Mirando al futuro…

VISENS ikerketa-taldeak mugikortasun urriko pertsonen eta haien ingurunearen bizi-kalitatea hobetzea du helburu. Horretarako, kontrola, robotika eta adimen artifizialeko teknika aurreratuak aplikatuz.

El grupo de investigación VISENS apuesta por mejorar la calidad de vida de personas con movilidad reducida y de su entorno aplicando Técnicas Avanzadas de Control, Robótica e Inteligencia Artificial.