Lore Zumeta Olaskoaga

Lore Zumeta Olaskoaga

Matematika ikasketetan graduatua naiz UPV-EHUn eta Estatistika eta Ikerkuntza Operatiboa master ikasketak egindakoa UPC-UB-n. Egun, bioestatistikaren arloan espezializatzen ari naiz.

Inguruak, eta gauza berriak ezagutu, ikusi eta ikasteko dudan berezko gogoak bultzatu naute ikerkuntzan lan egitera.

BCAM-eko Estatistika Aplikatua taldean (Applied Statistics, AS) ari naiz doktore tesia egiten. Nire intereseko ikerketa gaiak, ikuspuntu estatistiko batetik, osasun zientziari, eta gehienbat kirol medikuntza eta kirol lesioei, lotuta dauden gaiak dira. Doktore tesian estatistika erabiltzen dut futbolean gertatzen diren lesioak ikertzeko eta mekanismo lesionalean parte hartzen arrisku faktoreak aztertzeko. Hau da, lesioen kargak eta inzidentziak modelizatzen ditut, zenbait eredu estatistiko eta teknika desberdin kontuan hartuz (hala nola, biziraupen analisiko metodoak eta eredu longitudinalak). 

Stat Wars tailerraren alderdi aipagarrietako bat, estatistika eta datuen zientzia bezalako diziplinak gure eguneroko egoera arruntetan daudela bistaratzea da, eta ikustaraztea, galdera-erantzun moduko jolasen bitartez, zein beharrezkoa den diziplina hauek egoki erabiltzea, hanka-sartzeetan erori gabe. 

Graduada en Matemáticas por la UPV-EHU y máster en Estadística e Investigación Operativa por la UPC-UB. Actualmente me estoy especializando en el ámbito de la bioestadística.

El entorno y mi pasión por conocer y aprender cosas nuevas me han llevado a trabajar en investigación.

Estoy realizando la tesis doctoral en el grupo de Estadística Aplicada (Applied Statistics, AS) de BCAM. Mis temas de investigación de interés están relacionados con la ciencia de la salud y, sobre todo, con la medicina deportiva y las lesiones deportivas, desde un punto de vista estadístico. En mi tesis doctoral utilizo la estadística para investigar las lesiones que se producen en el fútbol y estudiar los factores que intervienen en el mecanismo lesional. En concreto, modelizo las incidencias y cargas lesionales considerando diferentes técnicas y modelos estadísticos (tales como los métodos del campo del análisis de supervivencia y los modelos longitudinales).

Uno de los aspectos destacables del taller Stat Wars, es visibilizar que disciplinas como la estadística y la ciencia de datos, están presentes en nuestras situaciones cotidianas; además de mostrar, mediante juegos del tipo preguntas y respuestas, la importancia y la necesidad de hacer un uso adecuado de estas disciplinas, sin caer en los errores.