Maialen Vázquez Polo

Maialen Vázquez Polo

Lanpostua
Puesto de trabajo

Nutrigenomika eta Nutrizio Pertsonalizatua doktorego programako ikaslea naiz. Farmazia eta Elikagaien Zientziak sailean ari naiz burutzen nire tesia, zehazki, Gluten3S ikerketa taldean.

Soy estudiante del programa de doctorado en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada. Estoy realizando la tesis en el departamento de Farmacia y Ciencia de los Alimentos, concretamente, en grupo de investigación Gluten3S.

Formakuntza eta ibilbidea
Formación y trayectoria

Giza Nutrizioa eta Dietetikan (UPV/EHU) graduatua naiz. Graduko praktikak eta Gradu Amaierako Lana, Gluten3S ikerketa taldean egin nituen, eta bertan hasi zen nire ikerlari ibilbidea. Ostean, bolondres praktikak egin nituen talde berean eta Ikasiker lankidetza-beka bat eskuratu nuen, zeinak nire ikerlari jarduera aurrera eramateko aukera eman zidan.

Nutrizioa eta Osasuna deituriko unibertsitate masterra (UPV/EHU) egin dut. Ikerkuntzara bideratutako masterra da eta Master Amaierako Lanean, gaur egun nire tesia dena diseinatzeko aukera izan nuen.

Urte hauetan zenbait kongresuetan parte hartzeko aukera izan dut, bai nazionalak direnak eta baita internazionalak ere. Gainera, inpaktu handiko aldizkari batean eta UPV/EHUren zientzia eta teknologia aldizkarian, EKAIAn, publikatu dut.

Soy graduada en Nutrición Humana y Dietética (UPV/EHU). Realicé las prácticas de grado y el Trabajo Fin de Grado en el grupo de investigación Gluten3, y es donde he comenzado mi actividad investigadora. A posterior, llevé a cabo unas prácticas voluntarias y una colaboración con la beca Ikasiker en el mismo grupo.

He hecho un máster enfocado en investigación en Nutrición y Salud (UPV/EHU) y durante el Trabajo Fin de Máster tuve la oportunidad de diseñar lo que actualmente es mi tesis.

Estos años he tenido la oportunidad de participar en varios congresos nacionales e internacionales. Además, he publicado en una revista del alto impacto y en la revista de la UPV/EHU de ciencia y tecnología EKAIA.

Bokazioa / motibazioa
Vocación / motivación

Giza Nutrizioa eta Dietetikako graduak irtenbide klinikoagoa edo enpresarialagoa duela dirudien arren, graduan zehar ikerkuntzarekin lotura oso estua izan dut. Ikerkuntzan praktikak egiteko aukera nuela jakin nuenean, ez nuen dudarik izan. Hasiera batean zerbait berria probatzeko asmotan hasi nintzen, baina ikerketa lerro ezberdinetan jardun ostean, argi ikusi dut nire bokazioa dela.

Aunque aparentemente el grado en Nutrición Humana y Dietética tenga una salida más clínica o empresarial, durante el grado la relación con la investigación ha sido muy estrecha. En el momento que supe que podía realizar las prácticas en investigación, no dudé. Al principio comencé con la idea de probar algo nuevo, pero después de colaborar en varias líneas de investigación, tengo claro que esta es mi vocación.

Ikerketa-taldea eta ikerketa-lerroak
Grupo de investigación y líneas de investigación

Egun, Gluten3S ikerketa taldean garatzen dut nire ikerketa jarduera. Taldearen helburua pertsona zeliakoen osasuna eta bizi kalitatea hobetzea da, eta horretarako, ikerketa lerro ezberdinetan egiten dugu lan. Glutenaren detekziorako metodoetan, populazio zeliakoaren ohitura dietetikoen azterketan eta ebaluazio nutrizionalean, eta hezkuntza nutrizionalean, zehazki. Nire tesia azkeneko lerroan, hezkuntza nutrizionalaren lerroan, egiten ari naizen arren, beste lerroetan ere jardun izan dut.

Actualmente, desarrollo mi actividad investigadora en el grupo de investigación Gluten3S. El objetivo del grupo es mejorar la salud y la calidad de vida de las personas celíacas, y para ello, trabajamos en varias líneas de investigación. Concretamente, trabajamos en métodos para la detección de gluten, en la evaluación nutricional y en el análisis de hábitos dietéticos de las personas celíacas, y en la educación nutricional. Mi tesis la estoy realizando en la última línea, en la educación nutricional, aún así, he investigado también en las otras líneas.

Alderdi aipagarriak
Aspectos destacables

Doktorego ikasketetan nire lehenengo urtea izanik ere, jada publikatu dut inpaktu handiko aldizkari batean. Zehazki, “FODMAP Intake in Spanish Population: Open Approach for Risk Assessment” artikulua argiratu genuen International Journal of Environmental Research and Public Health aldizkarian (Miranda eta kol, 2020).

Bestetik, nire tesiaren helburu nagusietako bat gure ezagutzen eta ikerketa emaitzen dibulgazio zientifikoa egitea da, ezagutzen transferentzia komunitarioa lortu nahi dugulako. Hori horrela, EKAIA zientzia eta teknologia aldizkarian (UPV/EHU) ere publikatu dugu.

Gainera, nutrizio hezkuntzarako hainbat material didaktiko diseinatu dut. Material hau, datozen urteetan zehar erabiliko da hezkuntza jarduera ezberdinetan: eskoletan, familia giroko tailerretan, lanbide hezkuntzan eta sare sozialetan, besteak beste.

A pesar de ser mi primer año de estudios de doctorado, ya he publicado en una revista de alto impacto. En concreto, he hecho publico, junto con mi grupo, el artículo “FODMAP Intake in Spanish Population: Open Approach for Risk Assessment” en la revista International Journal of Environmental Research and Public Health (Miranda y col, 2020).

Por otro lado, uno de los objetivos principales de mi tesis es hacer divulgación científica de nuestros conocimientos y resultados de estudios, ya que queremos conseguir que la transferencia de conocimientos sea comunitaria. Así mismo, también he publicado en la revista de ciencia y tecnología EKAIA (UPV/EHU).

Además, he diseñado material didáctico para educación nutricional, el cual en los próximos años será utilizado en diferentes actividades educativas en colegios, en talleres que se llevarán a cabo en un entorno familiar, en formación profesional y en redes sociales.

Etorkizunari begira…
Mirando al futuro…

Oraindik nire ikerkuntza ibilbidearen hasieran nago eta etorkizunari begira asmo eta nahi ugari ditut.Nire tesia, pertsona zeliakoen osasuna eta bizi kalitatea hobetzea lortzera bidean, aurrera pausu handi bat izatea nahiko nuke. Etorkizunean ildo berean jarraitzea gustatuko litzaidake, pertsona zeliakoen bizi kalitatea hobetzea helburu, ikerketa ezberdinetan parte hartu eta beste ikerketa talde batzuekin kolaborazio lanak egin nahiko nituzke. Atzerrira joan, egonaldi bat egin eta beste leku batzuen errealitatea eta lan egiteko moduaz ikastea gustatuko litzaidake.

Todavía me encuentro en una fase inicial de mi camino como investigadora y mirando al futuro tengo muchos deseos y aspiraciones. Me gustaría que mi tesis suponga un gran avance en la mejora de la salud y calidad de vida de las personas celíacas. En un futuro, me gustaría continuar en la misma dirección, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas celíacas, quisiera participar en distintos proyectos y colaborar con otros grupos de investigación. Me apetece hacer una estancia en el extranjero para poder conocer la realidad de otros lugares y aprender de su manera de trabajar.