Martin Arriolabengoa Zubizarreta

Martin Arriolabengoa Zubizarreta

Lanpostua
Puesto de trabajo

Irakasle Atxikia, Geologia Sailean / Profesor Adjunto, Dpto. de Geología.

Formakuntza eta ibilbidea
Formación y trayectoria

Geologian Lizentziatua UPV/EHUn, Ingurumen Geologian egin zuen masterra Madrilgo Conplutense Unibertsitatean, eta berriz UPV/EHUra itzuli zen Doktorego Tesia burutzeko Kuaternarioko geologia kontinentalaren inguruan. Kobazuloetako geologia ikertzeko doktorego ondoko beka pare bat uztartu ondoren, egun irakasle lanetan hari da UPV/EHUn.

Licenciado en Geologíapor la UPV/EHU, realizó el máster de Geología Ambientalen la Universidad Complutense de Madrid, y volvió a la UPV/EHU para realizar la Tesis Doctoralsobre la geología continental del Cuaternario. Después de enlazar dos becas postdoctorales para especializarse en la geología de las cuevas, en la actualidad realiza labores docentes en la UPV/EHU.

Bokazioa / motibazioa
Vocación / motivación

Nork ez du disfrutatzen aurrean erliebe ikusgarri bat dugunean? Eta ez al diozue galdetu zuen buruari paisaia hori nola sortu den? Galdera hori erantzun nahian hasi nintzen geologia ikasten, eta gure egunerokotasunean geologiak duen garrantziaz jabetzen joan ahala (arrisku naturalak, antropikoak, baliabideen eta ondasunaren kudeaketa, eta abar), hau ikertzeko motibazioa irabazten joan naiz.

¿Quién no disfruta ante un relieve majestuoso? Y, ¿no os habéis preguntado nunca, cómo se ha formado dicho paisaje? Empecé la carrera de geología intentando contestar a esa pregunta, y al darme cuenta de lo importante que es en nuestro día a día (riesgos naturales, antrópicos, gestión de recursos y patrimonio, etc.), me he ido motivándo cada vez más.

Ikerketa-taldea eta ikerketa-lerroak
Grupo de investigación y líneas de investigación

Egun Hidro-Ingurumen Ikerketa taldean lan egiten dut, eta nire ikerketa ildo nagusia kobazuloen dinamika ezagutzea da. Batez ere kobazuloen iraganeko eta egungo dinamika ikertuz, etorkizuneko ingurumen aldaketek eragingo dituzten aldaketak aurreikusten laguntzea da helburua.

En la actualidad trabajo en el grupo de Investigación Hidro-Ambiental, donde mi línea de investigación se centra en conocer la dinámica de las cuevas. A partir de estudiar la dinámica del pasado y el actual en las cuevas, nos ayudará a prever los cambios ambientales del futuro.

Alderdi aipagarriak
Aspectos destacables

Iraganean eman diren klima aldaketek, kobazuloen bilakaera eta erregistro sedimentarioa baldintzatu duela ikusi dugu, eta ondorioz, kobazuloak kanpoko ingurumen aldaketekiko oso sentiberak direla nabarmendu. Diziplina arteko kolaborazio bitartez, kobazuloen dinamika aldaketek gizakiengan zein beste izakiengan izan duen eragina ikusi dugu.

Hemos observado que los cambios climáticos del pasado han tenido una repercusión directa en la evolución y relleno sedimentario de las cavidades, y por tanto, que las cuevas son extremadamente sensibles a los cambios ambientales. A partir de colaboraciones multidisciplinares, hemos observado la repercusión de los cambios en la dinámica de las cuevas en los seres humanos y otros seres vivos.

Etorkizunari begira…
Mirando al futuro…

Diziplina arteko ikerketa egiten jarraituz, gizarte mailan burutzen dugun lur planetaren kudeaketa jasangarriagoa egitea.

Continuando con la investigación multidisciplinar, conseguir que la gestión que la sociedad ejerce en el planeta sea más sostenible.