Peio Iñurrigarro Rodríguez

Peio Iñurrigarro Rodríguez

Lanpostua
Puesto de trabajo

EJko doktore aurreko ikertzailea (Fisika Aplikatua I saila) / Investigador predoctoral GV (departamento de Física Aplicada I)

Formakuntza eta ibilbidea
Formación y trayectoria

2010-2015: Fisika Gradua / Grado en Física.

2015-2016: Zientzia eta Teknologia Espaziala Masterra / Máster en Ciencia y Tecnología Espacial.

2018 – Gaur egun: Fisikan doktoretza ikaslea / Estudiante de doctorado en física.

Bokazioa / motibazioa
Vocación / motivación

Planeten atmosferen funtzionamendua sakonago ezagutu nahiak bultzatu ninduen doktoretza egiten hastera.

Querer conocer en mayor profundidad el funcionamiento de las atmósferas de los planetas me empujó a comenzar el doctorado.

Ikerketa-taldea eta ikerketa-lerroak
Grupo de investigación y líneas de investigación

Taldea / Grupo: Zientiza Planetarioen Taldea / Grupo de Ciencias Planetarias.

Ikerketa-lerroak: Jupiterren atmosferaren dinamikaren ikerkuntza.

Línea de investigación: Estudio de la dinámica atmosférica de Júpiter.

Alderdi aipagarriak
Aspectos destacables

Publikatutako lehenengo lana: Jupiterren 2018an garatutako ekaitz baten ikerketa behaketak aztertuz eta simulazio numerikoak garatuz.

Primer trabajo publicado: El estudio del desarrollo de una tormenta en Júpiter en 2018 mediante observaciones y simulaciones numéricas.

Etorkizunari begira…
Mirando al futuro…

Doktoretza tesi on bat egitea eta ikerketa munduan lan egiten jarraitu ahal izatea.

Realizar una buena tesis doctoral y poder continuar trabajando en el mundo de la investigación.